+48 516-849-935

Sprawy Urzędowe i wybór najlepszego miejsca na szambo

 

 

Wybierając lokalizację szamba powinniśmy wziąć przede wszystkim pod uwagę jego proces opróżniania. Coraz więcej osób decyduje się na wykonanie odpowiedniego przyłącza z szybko złączką wprowadzonego do ogrodzenia działki. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ wóz asenizacyjny nie wjeżdża na teren naszej posesji i może opróżnić szambo pod naszą nieobecność. Należy także zwrócić uwagę na aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 


Szambo w zabudowie domku jednorodzinnego powinno znajdować się minimum 

  • 15 m od studni
  • 3 m od granicy działki
  • 5 m od drzwi i okien


Zbiornik nie powinien być również osadzony w sąsiedztwie wysokich drzew, ponieważ rozrastając się mogą je uszkodzić.

Szczegółowe dane dotyczące odległości przy montażu szamba określa rozdział 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065).  

Zgodnie z tym rozporządzeniem odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej: 
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m; 
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m. 

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości te powinny wyglądać jak poniżej: 
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m 
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m. 

W przypadku zbiorników o pojemności od 10 do 50m3 odległości te powinny być już odpowiednio większe: 
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 30 m; 
2) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m; 
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m. 

Dla zbiorników o pojemności powyżej 50m3 konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

 

Zgodnie z prawem gminy mają obowiązek ewidencjonować zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w celu kontroli ich opróżniania oraz planowania przebiegu i pracy sieci kanalizacyjnej. W celu zgłoszenia budowy zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10m3, bo tak w prawie nazywamy szambo, konieczne jest uzupełnienie zgłoszenia, którego formularz zazwyczaj dostępny jest na stronie urzędu miasta/gminy właściwego dla działki na której ma znajdować się zbiornik. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości z numerem ewidencyjnym, liczbę mieszkańców, dane techniczne takie jak pojemność, czy technologia budowy zbiornika, a także dane dotyczące umowy na jego opróżnianie. Z kolei zbiorniki o większej pojemności wymagają przedłożenia wniosku, wykonania projektu oraz pozyskania opinii geotechnicznej odnośnie poziomu wód gruntowych.

 

 

Wykop powinien zostać wykonany tego samego dnia co montaż, najlepiej ok. 3h przed przybyciem ekipy montującej, żeby zapobiec osuwaniu się ścian i ryzyku wystąpienia opadów, które mogłyby zmienić jego kształt. 

Wykop powinien znajdować się w miejscu, gdzie ziemia jest spoista co zapobiegnie osiadaniu i osuwaniu się całej konstrukcji. Dobrze, gdy nie będzie narażony na dodatkowy nacisk np. parkującego w pobliżu auta, chociaż istnieje możliwość zastosowania dodatkowych elementów wzmacniających. Raczej powinno unikać się miejsc o wysokim poziomie wód gruntowych. Dla gotowego zbiornika przed przystąpieniem do wykonywania wykopu należy określić jego wymiary. Przyjmuje się, że wielkość wykopu powinna uwzględniać wymiary zbiornika oraz dodatkowe 50 cm szerokości i długości. Jeśli chodzi o głębokość wykopu należy brać pod uwagę głębokość prowadzenia rury kanalizacyjnej od jej wyprowadzenia z domu aż do wlotu do szamba wraz z jej spadkiem. Ważna jest ochrona całej instalacji przed zamarzaniem zimą. W praktyce stosuje się około 50 cm naddatek. Dno zbiornika musi zostać wypoziomowane a często również i wypiaskowane w przeciwnym razie ścieki nie będą równomiernie rozłożone w zbiorniku i będzie to groziło jego pęknięciem.

Sam montaż szamba wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i trwa ok. 40-60 minut. Jeśli jednak wliczyć w to czas przygotowania wykopu cała procedura może potrwać ok. 4-6h.

Minimalne spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacji bytowo-gospodarczej lub ogólnospławnej powinny wynosić, w zależności od średnicy rury: 
- dla d=0,10 m - 2% 
- dla d=0,15 m - 1,5% 
- dla d=0,20 m - 1 % 
- dla d=0,25 m - 0,8% 
- dla d=0,30 m - 0,67% 

W praktyce najczęściej stosuje się spadek ok. 2-3cm na każdy metr długości przewodu odprowadzającego.

Po sprawdzeniu czy zbiornik jest właściwie podłączony do sieci domowej oraz po przeprowadzeniu testów szczelności właściwie od razu można zacząć użytkować szambo.

 

 

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych. Istotna jest zatem znajomość poziomu wód gruntowych na działce, gdzie ma powstać szambo, a także rodzaj gleby, jej spoistość, czy obecność większych kamieni, które mogłyby uszkodzić zbiornik plastikowy. 

Dodatkowo dobrze aby w pobliżu szamba nie rosły większe drzewa, których korzenie również mogą uszkadzać zbiornik.

 

Ostatnio na blogu

Zbiornik betonowy, nie tylko jako szambo- najciekawsze zastosowania.

Gdy myślimy o zbiornikach betonowych pierwsza myśl jaka zapewne przychodzi nam do głowy, to szambo. Jednak chcemy pokazać Wam, że to nie jedyne rozwiązanie i ich zastosowanie. Zbiornik ten może nam posłużyć jako użyteczne pomieszczenie, które przyda nam ... [zobacz całość]

Post dodany: 2020-12-23 10:43:22 | Kategoria: Szambo betnowe

Kiedy warto wybrać szambo jednokomorowe, a kiedy dwukomorowe?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów jest to, jakie szambo wybrać? Czy lepiej sprawdzi się szambo jednokomorowe, czy jednak szambo dwukomorowe? Dlatego w tym artykule postaramy się nakreślić różnicę i tym samym pomóc w wyborze ... [zobacz całość]

Post dodany: 2020-12-02 13:28:29 | Kategoria: Szambo betnowe

Jak zdobyć dofinansowanie na budowę szamba Program Moja Woda

Dofinansowanie na budowe szamba betonowegoCzego dotyczy Program i w jakim celu został utworzony?  W ostatnich czasach w państwach europejskich coraz bardziej zauważalny jest problem suszy. Rosnąca świadomość ogromnych strat, które ponoszą rolnicy, a co za tym idzie ... [zobacz całość]

Post dodany: 2020-11-25 09:59:33 | Kategoria: Często zadawane pytania

Sprawy Urzędowe i wybór najlepszego miejsca na szambo

  Wybierając lokalizację szamba powinniśmy wziąć przede wszystkim pod uwagę jego proces opróżniania. Coraz więcej osób decyduje się na wykonanie odpowiedniego przyłącza z szybko złączką wprowadzonego do ogrodzenia działki. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ wóz asenizacyjny nie wjeżdża na ... [zobacz całość]

Post dodany: 2020-11-20 14:17:25 | Kategoria: Szambo betnowe

TOP 5. Co należy wiedzieć decydując się na zakup szamba

TOP 5. Czyli co należy wiedzieć przed zakupem szamba na swojej działce!Wielkość zbiornikaSzacując wielkość zbiornika należy wziąć pod uwagę ilość osób korzystających z nieruchomości, do której przynależy zbiornik oraz ilość zużywanej przez nich wody. Przyjmuje się, że średnie ... [zobacz całość]

Post dodany: 2020-11-20 14:15:11 | Kategoria: Szambo betnowe

Proces produkcji naszych zbiorników betonowych KROK PO KROKU

PROCES PRODUKCJI 1.Zbiornik przed zalaniem betonem musi zostać naoliwiony. Zbrojarze nakładają na niego wcześniej zrobioną siatkę zbrojeniową. Dzięki niej nasz produkt jest bardziej wytrzymały. Po nałożeniu siatki można zacząć składać całą konstrukcję.  PROCES PRODUKCJI 2.Mając złożony zbiornik i zapięte ... [zobacz całość]

Post dodany: 2020-11-20 14:10:38 | Kategoria: Szambo betnowe

Kontakt